دسته بندی -شعبان

شعبان

ماه شعبان

ماه شعبان ماه سرور شیعه به قدوم امامان معصوم علیهم السلام است. روزهای 2و3و4و5 و9و10و11و14و15و18و19...