بــرای تــو!

یک جمعه، عزیزم ز سفر می آیی/ای یوسف فاطمه،پدر می آیی/از آتش هجران، دل تو خون باشد/بر شام سیاه غم، سحر می آیی

امام مهدی علیه السلام

امام مهدي علیه السلام

گلچین مطالب سایت