Wednesday , 23 July 2014 / چهارشنبه , ۱ مرداد ۱۳۹۳

بــرای تــو!

از بهر ظهور تو دعا باید کرد / با قلب شکسته صد نوا باید کرد / یعنی که برای فرجت هر جمعه/ مهدیّ زمانه را صدا باید کرد

آخرین مطالب