بــرای تــو!

ای منتظران، بار دگر جمعه رسیده / دلتنگ فرج، وقت خوش ندبه رسیده / در حسرت آن جمعه ام آخر که بگویند/ خورشید علی آمده از کعبه رسیده

امام مهدی علیه السلام

امام مهدي علیه السلام

گلچین مطالب سایت