بــرای تــو!

یا مهدی در کمند خود اسیرم کرده ای / از خلایق جمله سیرم کرده ای / بر در دولت سرایت آمدم, آمدم تا درد من درمان کنی / درخور لطفت به من احسان کنی

امام مهدی علیه السلام

امام مهدي علیه السلام

گلچین مطالب سایت